page

Tham quan nhà máy

about

Chúng tôi không ngừng cải tiến công nghệ phòng thí nghiệm và trình độ sản xuất của nhà máy để đảm bảo chất lượng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi có một quy trình tích hợp. Từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đến sản xuất tại nhà máy, chúng tôi có một nhóm lớn chịu trách nhiệm kiểm soát mọi liên kết. Chúng tôi thực sự có thể đạt được sự liên kết, đổi mới liên tục và tạo ra các sản phẩm tốt hơn.

Chúng tôi đang tham gia sản xuất thuốc thử chẩn đoán in vitro. Chúng tôi có nhiều loại sản phẩm phát hiện, bao gồm bộ dụng cụ kiểm tra bệnh truyền nhiễm một bước, bộ dụng cụ kiểm tra khả năng sinh sản một bước, bộ dụng cụ kiểm tra đánh dấu đất một bước, bộ dụng cụ kiểm tra lạm dụng thuốc một bước và phát hiện bệnh động vật Về mặt sản xuất sản phẩm, công ty có một quá trình phát triển từ R & D đến tích hợp sản xuất. Chúng tôi chú trọng đến từng giai đoạn phát triển sản phẩm và kiểm soát chặt chẽ chất lượng của sản phẩm, để làm cho sản phẩm an toàn hơn và hiệu quả hơn. Để người mua yên tâm.

abouting
gong (3)
gong (4)
gong (5)
gong (6)
gong (7)
gong (8)
gong (9)
gong (10)
gong (12)
gong (11)
gong (13)
gong (14)